Vernieuwde Wonderlijk Gemaakt voor basisonderwijs

De christelijke methode Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs is volledig vernieuwd, geactualiseerd en gedigitaliseerd. Want relationele en seksuele vorming blijft relevant. Elke week zijn er in het nieuws aanknopingspunten. Of het nu gaat om berichten van seksuele grensoverschrijding, MeToo-meldingen, vermeende genderideologie in een koningslied of bloot in tv-programma’s, we hebben een eigen positieve boodschap mee te geven aan kinderen.

Opbouw methode

Wonderlijk Gemaakt Basis is een methode voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. Zes katernen bieden een complete leergang die aansluit op de kerndoelen. De methode bestaat uit een map, PowerPointpresentaties en een ouderbrochure.
Afgestemd op hun leeftijd leren kinderen over seksualiteit en hun lichaam, geschapen door de Heere God. In alle jaren werk je aan weerbaarheid. In de bovenbouw is aandacht voor lichamelijke veranderingen, normen en waarden, seksueel misbruik en seksualiteit in onze maatschappij.

Werkvormen

Met creatieve werkvormen kom je met de kinderen in gesprek. Voorbeelddialogen geven je ideeën welke woorden je kunt gebruiken bij het bespreken van dit kwetsbare onderwerp. Kernzinnen helpen leerlingen om de lessen vast te houden.

Bruikbaar pakket

De combinatie van achtergrondinformatie, leerkrachtinstructie en PowerPointpresentaties maakt Wonderlijk Gemaakt Basis tot een bruikbaar pakket. Met een training rusten we leerkrachten toe om met de methode aan de slag te gaan.

Voor ouders

Voor ouders bieden we een brochure met een samenvatting per les en een handreiking voor het gesprek thuis. Want seksuele vorming is allereerst een taak van ouders, de school neemt haar rol als mede-opvoeder.

Hoofdboodschap

De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er mag zijn, ongeacht wie hij of zij is, wat hij of zij voelt, meemaakt of doet. Elke jongen en elk meisje is geschapen door God, de Schepper. Elk kind is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden.

Vier thema’s

De inhoud van Wonderlijk gemaakt is uitgewerkt in vier hoofdthema’s die als doorgaande lijnen door alle lessen heen verweven zijn. De thema’s zijn zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen en weerbaarheid. Bij elk van die thema’s zijn een hoofddoel en duidelijke christelijke waarden en uitgangspunten geformuleerd, als een fundament waarop de leerkracht staat.

“Zolang mensen nog niet volwassen of zelfstandig zijn, hebben opvoeders een taak.”

Doel van (seksuele) opvoeding

Wat willen we bereiken met seksuele vorming? Zolang mensen nog niet volwassen of zelfstandig zijn, hebben opvoeders een taak. Daarna hopen we dat ze zelfstandig verder kunnen, maar wel afhankelijk van God en verbonden met anderen.
Wat betreft seksualiteit willen we allereerst dat ze hun eigen seksualiteit leren (her)kennen als scheppingsgave. Daarna ook dat ze zelfstandig goede keuzes kunnen maken en met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid een plaats in de huidige maatschappij innemen.

Naast zelfstandigheid willen we dat kinderen de Heere God leren kennen en leren leven volgens Zijn leefregels in de huidige maatschappelijke context. Dat ze zich Gods waarden en normen rondom seksualiteit, huwelijk en gezin eigen maken. We hopen dat ze relaties van liefde en trouw met vrienden en later eventueel met een levenspartner kunnen opbouwen, ondanks de gebrokenheid die ervaren kan worden rondom seksualiteit en relaties.

Wat doen de opvoeders?

Gedurende het gedeelte van de levensweg dat je als opvoeders met kinderen/jongeren meeloopt, geef je veel door, ook over seksualiteit, relaties en weerbaarheid. In het alledaagse samenzijn zien ze jouw levensvoorbeeld. Je beschermt ze zo goed mogelijk voor gevaren en biedt een veilige omgeving. Je legt uit en geeft door wat de Bijbel zegt. Je ondersteunt de kinderen in hun ontwikkeling en wijst ze de weg. Het liefst wijden we ze in in Gods geheimen van het leven, over liefde en trouw bijvoorbeeld. Daarmee bereiken we hun hart. Zo krijgt seksualiteit een plaats in het alledaagse opvoeden.

Vragen?

Heb je vragen? Kijk dan op www.wonderlijkgemaakt.nl. Wil je hierover doorpraten?  Neem dan contact op via wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl.

Positieve waardering van Min. van VWS

De vernieuwde versie van Wonderlijk Gemaakt heeft een positieve waardering gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De praktijkbeoordelaars zijn erg enthousiast over de manier waarop deze methode voor relationele en seksuele vorming, vanuit een christelijke levensvisie, is uitgewerkt. Positieve punten zijn ondermeer: de doorlopende leerlijn, de goede uitwerking en aansluiting bij de doelgroep.
Het eindoordeel luidt: ‘Goed beschreven’.

“Positieve punten zijn ondermeer: de doorlopende leerlijn, de goede uitwerking en aansluiting bij de doelgroep” – Min. van VWS