De SLRO draagt zorg voor de ontwikkeling van leermiddelen voor het christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag

De SLRO (Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs) is in oktober 2020 opgericht door VGS en VBSO, als opvolger van de werkgroep ‘methodeontwikkeling basisonderwijs’. Het doel van de SLRO – die zich richt op het primair onderwijs – is om te zorgen dat christelijke scholen gebruik kunnen blijven maken van onderwijsmethoden en -materialen overeenkomstig de reformatorische grondslag.

Onze VISIE       

Recente cases

Overzicht cases+

Taal actief 5 voor chr.-ref. onderwijs

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is een nieuwe versie van Taal actief ontwikkeld, Taal actief 5. Net als bij Taal actief 4 zal een Taal actief 5 ontwikkeld worden voor gebruik op reformatorische en protestants-christelijke basisscholen. De SLRO is actief betrokken bij de realisatie hiervan.

+

Enquête Muziek methode

Omdat de SLRO diverse keren benaderd is met de opmerking dat er behoefte is aan een eenvoudige muziekmethode, is in oktober 2021 een laagdrempelige enquête uitgezet. Bijna 70 scholen hebben hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank. 

+

Recent nieuws

Nieuws overzicht+
Leestijd: 3 minuten

Aanbevelingen over monitoren Burgerschapsonderwijs

Er blijkt veel vraag te zijn naar informatie over het monitoren van Burgerschapsonderwijs. Immers, in de aanscherping van de burgerschapsopdracht (2021) is wettelijk vastgelegd dat scholen de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs moeten evalueren. Om aan deze vragen tegemoet te komen heeft de SLRO aan twee scholen gevraagd hun keuze te motiveren. De ene school doet dit […]

17-03-2023Nieuws

Over SLRO

Leermiddelen dragen bij aan vorming

Het is belangrijk dat leermiddelen de leerkrachten helpen om een op Gods Woord gebaseerd mens- en wereldbeeld over te dragen, zodat dit middelijkerwijs mag bijdragen aan de vorming van leerlingen. Dat is zeker belangrijk in een tijd waarin de tijdgeest een aanslag doet op het onderwijs uit Gods Woord en het beslag van dit Woord steeds minder wordt.

Organisatie

Het Bestuur van de SLRO is samengesteld uit vier mensen uit het onderwijs en twee mensen uit het bedrijfsleven. Er wordt minimaal zes keer per jaar een bestuursvergadering belegd. De bestuurders zijn allen gezamenlijk bevoegd. De Raad van Toezicht van de SLRO is samengesteld uit de bestuurders van de profielorganisaties VBSO en VGS. Zij zijn het ook die in gezamenlijkheid hebben besloten tot oprichting van de SLRO. De heer Jan Vreeken is de projectleider van de SLRO.

Lees meer  

Borging van goed reformatorisch lesmateriaal!

De SLRO zet zich in om methoden te laten ontwikkelen die geschreven zijn vanuit een Bijbels kader, passend bij verschillende onderwijskundige concepten en geschikt voor papieren én digitale toepassingen Ziet u daar ook de noodzaak van in? Via onderstaande button kunt u financieel bijdragen!

Steun ons werk