De SLRO (Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs) is in oktober 2020 opgericht door VGS en VBSO, als opvolger van de werkgroep ‘methodeontwikkeling basisonderwijs’. Het doel van de SLRO – die zich richt op het primair onderwijs – is om te zorgen dat christelijke scholen gebruik kunnen blijven maken van onderwijsmethoden en -materialen overeenkomstig de reformatorische grondslag.

Onze VISIE       

Recente cases

Overzicht cases+

Ontwikkel- en leerlijn Burgerschap

De SLRO heeft op haar bestuursvergadering van 29 april jl. besloten invulling te gaan geven aan het thema Burgerschap. Aan Driestar onderwijsadvies en KOC diensten is de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van ontwikkel- en leerlijnen burgerschap.

+

Vergelijkingsonderzoek Eindtoetsen en LVS-toetsen

Het is relevant dat schoolleiding en leerkracht ook door middel van toetsing een goed beeld krijgen van de prestaties van de leerlingen van groep 8. Dit SLRO-vergelijkingsonderzoek (uitgevoerd door Educatis) kan daarom helderheid geven tussen de diverse aanbieders.

+

Recent nieuws

Nieuws overzicht+

Over SLRO

Leermiddelen dragen bij aan vorming

Het is belangrijk dat leermiddelen de leerkrachten helpen om een op Gods Woord gebaseerd mens- en wereldbeeld over te dragen, zodat dit middelijkerwijs mag bijdragen aan de vorming van leerlingen. Dat is zeker belangrijk in een tijd waarin de tijdgeest een aanslag doet op het onderwijs uit Gods Woord en het beslag van dit Woord steeds minder wordt.

Organisatie

Het Bestuur van de SLRO is samengesteld uit vier mensen uit het onderwijs en twee mensen uit het bedrijfsleven. Er wordt minimaal zes keer per jaar een bestuursvergadering belegd. De bestuurders zijn allen gezamenlijk bevoegd. De Raad van Toezicht van de SLRO is samengesteld uit de bestuurders van de profielorganisaties VBSO en VGS. Zij zijn het ook die in gezamenlijkheid hebben besloten tot oprichting van de SLRO. De heer Jan Vreeken is de projectleider van de SLRO.

Lees meer  

Borging van goed reformatorisch lesmateriaal!

De SLRO zet zich in om methoden te laten ontwikkelen die geschreven zijn vanuit een Bijbels kader, passend bij verschillende onderwijskundige concepten en geschikt voor papieren én digitale toepassingen Ziet u daar ook de noodzaak van in? Via onderstaande button kunt u financieel bijdragen!

Steun ons werk