De SLRO draagt zorg voor de ontwikkeling van leermiddelen voor het christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag

De SLRO (Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs) is in oktober 2020 opgericht door VGS en VBSO, als opvolger van de werkgroep ‘methodeontwikkeling basisonderwijs’. Het doel van de SLRO – die zich richt op het primair onderwijs – is om te zorgen dat christelijke scholen gebruik kunnen blijven maken van onderwijsmethoden en -materialen overeenkomstig de reformatorische grondslag.

Onze VISIE       

Recente cases

Overzicht cases+

Poster Burgerschapsonderwijs voor leerlingen

De poster met de 'burgerschapsboom' is breed omarmt en hangt in menige personeelskamer. Maar de terechte vraag was of deze poster ook voor leerlingen duidelijk maakt wat bedoeld wordt met Burgerschapsonderwijs. Daarom heeft de SLRO besloten om ook specifiek voor leerlingen een poster te ontwikkelen. 

+

Recent nieuws

Nieuws overzicht+
Leestijd: 4 minuten

Leesvaardigheid begint met leesplezier

17 februari 2024 - Uit het jongste internationale PISA-onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren steeds harder daalt. 15-jarigen in ons land scoren flink onder het gemiddelde van vergelijkbare landen. Mijnders: ‘Leesvaardigheid vraagt om meters maken. Laat leerlingen ervaren dat je van lezen kunt genieten. Wie lezen leuk vindt, leest meer.’ Aan het woord is Hans Mijnders, directeur Rehobothschool Ridderkerk en jeugdboekenschrijver.

17-02-2024 Nieuws
Leestijd: 2 minuten

Nieuws over vermarkting Taal actief 5 voor de chr. school, exclusief via de SLRO

17 februari 2024 - Groen educatief heeft zich gecommitteerd aan het christelijk-reformatorisch onderwijs, en wil deze markt gaan bedienen met passende methodes. Een van de eerste producten die op de markt komen is Taal actief 5 voor de chr. school. In het kader van Regie voeren (ook over de inhoud) is de SLRO nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze methode. Besloten is om Taal actief 5 voor de chr. school exclusief via de SLRO te verkopen.

16-02-2024 Nieuws
Leestijd: 4 minuten

Complimenten van de onderwijsinspectie

15 december 2023 - ‘Samenhangend en breed gedragen’. Dat concludeerde de onderwijsinspectie over het burgerschapsonderwijs op de Augustinusschool in Ermelo. Directeur-bestuurder Ronald de Waard: “We hebben met het hele team hard gewerkt om burgerschap vorm te geven en gevraagd om Gods zegen over onze inspanningen, maar het inspectiebezoek bleef toch een spannend moment.

15-12-2023 Nieuws

Over SLRO

Leermiddelen dragen bij aan vorming

Het is belangrijk dat leermiddelen de leerkrachten helpen om een op Gods Woord gebaseerd mens- en wereldbeeld over te dragen, zodat dit middelijkerwijs mag bijdragen aan de vorming van leerlingen. Dat is zeker belangrijk in een tijd waarin de tijdgeest een aanslag doet op het onderwijs uit Gods Woord en het beslag van dit Woord steeds minder wordt.

Organisatie

Het Bestuur van de SLRO is samengesteld uit vier mensen uit het onderwijs en twee mensen uit het bedrijfsleven. Er wordt minimaal zes keer per jaar een bestuursvergadering belegd. De bestuurders zijn allen gezamenlijk bevoegd. De Raad van Toezicht van de SLRO is samengesteld uit de bestuurders van de profielorganisaties VBSO en VGS. Zij zijn het ook die in gezamenlijkheid hebben besloten tot oprichting van de SLRO. De heer Jan Vreeken is de projectleider van de SLRO.

Lees meer  

Borging van goed reformatorisch lesmateriaal!

De SLRO zet zich in om methoden te laten ontwikkelen die geschreven zijn vanuit een Bijbels kader, passend bij verschillende onderwijskundige concepten en geschikt voor papieren én digitale toepassingen Ziet u daar ook de noodzaak van in? Via onderstaande button kunt u financieel bijdragen!

Steun ons werk