Vakgroep

Begrijpend lezen

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

6% van de aangesloten scholen

Grip op lezen

Grip op lezen grijpt kinderen aan als een spannend boek. Met talloze verhalen, herkenbare teksten en een speelse vormgeving leren ze begrijpend en studerend lezen in maar één les per week. Zo houd je voldoende tijd over voor de andere schoolvakken, waar kinderen de opgedane vaardigheden direct kunnen toepassen.

Compact en overzichtelijk.

Maar 1 les per week! Grip op lezen is een compacte methode. Met maar 1 les per week haal je alle kerndoelen. Dat komt door de efficiënte didactiek met 7 evidence-based leesstrategieën. Een leerjaar is overzichtelijk opgedeeld in blokken en heeft een vaste opbouw per les. Met Grip op lezen heeft u een compacte methode die staat voor resultaat, leesplezier en gemak. Grip op lezen laat je niet meer los!
Grip op lezen voldoet aan de kerndoelen en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus 1S/2F.

Opbouw blokken, lessen en toetsen

Elk blok in Grip op lezen bestaat uit 6 lessen/weken. In één blok worden twee leesstrategieën behandeld, maar in elke les staat steeds één strategie centraal.
De instructielessen en lessen zelfstandig werken wisselen elkaar af, maar hebben steeds dezelfde lesopbouw.
Elke vijfde les neem je een toets af. De vorm van de toets sluit aan op de door Cito gebruikte toetsen. Inhoudelijk sluit de toets aan op de methode.
Door de afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken is Grip op lezen ook zeer geschikt voor combinatiegroepen.

Inhoud en didactiek

Grip op lezen is een compacte methode, omdat het een zeer efficiënte didactiek hanteert. Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van 7 evidence-based leesstrategieën. Daarmee krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren.

Evidence-based leesstrategieën

De 7 leesstrategieën zijn door deskundigen ontwikkeld en hebben hun waarde in de praktijk bewezen. Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug. De strategieën worden steeds verder uitgebreid. In groep 4 behandelt u een selectie van strategieën. De kinderen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers. De 7 leesstrategieën van Grip op lezen zijn:

  • Doel bepalen: Waarom lees ik de tekst?
  • Voorspellen: Waar taat de tekst over?
  • Voorkennis ophalen: Wat weet ik al over het onderwerp?
  • Herstellen: Wat doe ik als ik het niet meer snap?
  • Vragen stellen: Welke vragen zie ik?
  • Visualiseren: Welk plaatje past bij de tekst?
  • Samenvatten: Hoe vat ik de tekst samen?

Woordenschat en tekstbegrippen

Voor een goed begrip van de tekst legt Grip op lezen moeilijke woorden uit. Ook de tekstbegrippen, die nodig zijn bij begrijpend en studerend lezen, worden aangeboden.
Kinderen moeten uiteenlopende teksten leren herkennen en interpreteren. Daarom bevat Grip op lezen een grote variatie aan tekstsoorten.
Grip op lezen besteedt ook aandacht aan het vergelijken van informatie en meningen en aan opzoekvaardigheden. Vanaf groep 6 wordt hiermee geoefend.
Grip op lezen biedt verschillende mogelijkheden voor differentiatie die makkelijk te gebruiken zijn. Zo geef je elk kind de aandacht die het nodig heeft.

Pre-teaching

De digibordsoftware (optioneel) bevat audioversies van alle teksten die je de kinderen kunt laten beluisteren. Ook introduceer je het thema en/of de strategie.
In de lesopbouw van Grip op lezen is ruimte voor verlengde instructie. De handleiding geeft je advies over de werkvorm.
De extra opdrachten aan het eind van elke les stimuleren de kinderen om op een andere manier met de tekst om te gaan.
Het toetsresultaat in les 5 van elk blok geeft duidelijk aan of de kinderen de twee leesstrategieën uit dat blok beheersen. Is dat niet het geval, dan kun je de remediëringslessen inzetten.

Materialen en software

De lesmaterialen van Grip op lezen zijn niet zomaar leuk, maar superleuk! Want alleen met échte aantrekkelijke materialen en een gevarieerde inhoud blijven kinderen bij de les. Je hebt maar een beperkt aantal basismaterialen nodig.
In de algemene handleiding vind je uitleg en achtergrondinformatie over de methode. Je krijgt ook een handleiding bij elke les. Hierin staan bondige en concrete aanwijzingen bij elk lesonderdeel. Verder zijn er kopieerbladen voor remediëring en toetsregistratie.
Het lesboek is aantrekkelijk, kleurrijk en rijk geïllustreerd. Er is een grote variatie in onderwerpen én tekstsoorten.
Het werkboek bevat veel gevarieerde opdrachten die bij de teksten uit het leesboek horen. Achter in elk werkboek staan ‘spiekbriefjes’, waarop de leesstrategieën kort zijn samengevat. Ook zijn tekstbegrippen en woordenschatwoorden opgenomen.
In het toetsboek staan de toetsopgaven voor les 5 van elk blok.
In het antwoordenboek staan de antwoorden van alle opdrachten uit het werkboek.
De digibordsoftware van Grip op lezen verrijkt jouw lessen en maakt ze interactief. Zo betrek je de kinderen nog meer bij de les. Daarnaast is het werken met het digibord natuurlijk ook gewoon leuk. En dat motiveert!
Een digitale stap-voor-stap uitwerking van de lessen zoals die zijn beschreven in de handleiding. Elke stap uit de handleiding is helder uitgewerkt. Ook kun je de toets klassikaal met de kinderen nakijken en bespreken.

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

6% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Grip op lezen bij Begrijpend lezen. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,4 sterren.

Goede methode met een doorgaande lijn. Helaas zijn er regelmatig teksten/onderwerpen die niet aansluiten bij de identiteit van de school.

Meer leermiddelen

Bliksem

Begrijpend lezen

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 5 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Leeslink

Begrijpend lezen

3,5
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen
Meer Begrijpend lezen leermiddelen