Vakgroep

Begrijpend lezen

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

Leeslink

Leeslink biedt een aanpak voor verdiepend lezen op basis van de nieuwste inzichten in het begrijpend-leesonderwijs.

Kinderen vanaf groep 4 gaan samen met elkaar actief aan de slag met rijke teksten die niet alleen de woordenschat vergroten, maar ook hun kennis van de wereld.

Complete digibord methode

Leeslink is een complete digibord methode begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4 tot en met 8.
Elke week staat een nieuwe les online.
Leerlingen leren begrijpend lezen aan de hand van een tekstcentrale aanpak, gaan actief aan de slag met teksten en gaan verdiepend lezen.

Leeslink bevat ondermeer de volgende onderdelen:

  • pdf’s van lessen, handleiding, antwoorden, toetsen en leerlingregistratie, met printmogelijkheid;
  • strategiefilmpjes bij elke les; – leerdoelen, teksten, theorie, vragen, antwoorden, leeshulpjes, extra illustraties en reflectie;
  • links naar filmpjes en foto’s over het onderwerp van de week;
  • digitale hulpmiddelen zoals schema’s, tabellen, mindmaps en woordvelden;
  • digitale leerlijn.

De methode gaat uit van een leerjaar van 32 weken met één of twee lessen per week. Les 1 is een leerkrachtgebonden basisles van 45 minuten waarin leesstrategieën centaal staan. Les 2 is een optionele les van 35 minuten, waarin zelfstandig gewerkt kan worden. Deze les biedt herhaling, verdieping, verbreding en extra aandacht voor de strategie uit les 1. De methode beoogt met één les per week kerndoeldekkend te zijn. De lessen zijn onderverdeeld in vier blokken van zeven weken en vier toetsweken. Met groep 4 kan in januari met de methode begonnen worden. Het materiaal kent drie niveaus: groep 4, groep 5-6 en groep 7-8. Iedere week staan er nieuwe, actuele teksten en opdrachten online. Differentiatie is mogelijk door het aanbod van teksten op verschillende niveaus, verlengde instructie en plusopdrachten, die zowel verdieping als uitstapjes naar andere vakgebieden bieden. De methode wordt geleverd als jaarabonnement voor groep 4 t/m 8 samen, waarbij de keuze bestaat uit een basisabonnement voor één les per week of een plusabonnement voor twee lessen per week. De prijs is gebaseerd op een gemiddelde schoolgrootte van 250 leerlingen.

 

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

volledig digitaal

Meer leermiddelen

Grip op lezen

Begrijpend lezen

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 6% van de scholen

Bliksem

Begrijpend lezen

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 5 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen
Meer Begrijpend lezen leermiddelen