Vakgroep

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

1% van de aangesloten scholen

International Primary Curriculum (IPC)

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Zo volg je als startende school een implementatietraject van minimaal twee jaar. We blijven in contact en bieden begeleiding. Met onze trainingen, opleidingen en diensten uit het lidmaatschap gaan we samen aan de slag om het leren op school centraal te stellen én te verbeteren.

Meer dan een curriculum voor het basisonderwijs

IPC maakt onderdeel uit van een doorgaande leerlijn van 2,5 tot en met 15 jaar. Voor de peuters & kleuters is er IEYC

Thema’s die bij de leefwereld passen

IPC is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen uit het basisonderwijs enthousiast en betrokken te maken.
Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. Er zijn voor IPC-lidscholen geen extra kosten verbonden aan deze updates. Je koopt dus een curriculum dat je niet hoeft af te schrijven in je boekhouding.

Het IPC-curriculum op school

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking.
Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Een curriculum met een vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Methode ontwikkelaar

Great Learning Nederland B.V.

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Ik ben uniek

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

3
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Zie eens

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

0
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Kinderen en… hun sociale talenten

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

3,5
Uitvoering: alleen papier
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 25% van de scholen
Meer Burgerschap leermiddelen