Vakgroep

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

niet meer leverbaar

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

21% van de aangesloten scholen

Zien! (in ParnasSys)

Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. Dit door observaties goed te analyseren.

Het Zien! expertsysteem hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies). Ook kunnen leerlingen een tweetal vragenlijsten invullen die dezelfde dimensies bevragen.

Met Zien! kan je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling.

Nieuws september 2022


Zien! is voor s(b)o-scholen en Berséba-scholen vanaf september 2022 beschikbaar in een losse webbased applicatie, buiten ParnasSys. Hierbij worden de namen van leerlingen en groepsindelingen overgenomen uit ParnasSys. De (niet-genormeerde) vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen, doelen, handelingssuggesties en verwijzingen naar methoden die al lange tijd bestaan, zijn daarin beschikbaar, naast enkele extra functionaliteiten zoals de mogelijkheid om ouders vragenlijsten te laten invullen. Zien! is nu ondergebracht in de al jaren bestaande techniek voor Zien!vo die nu ook geschikt gemaakt is voor het primair onderwijs.
Door Zien! te gebruiken kan een school voldoen aan de monitoringsplicht sociale veiligheid en worden de sociale competenties in kaart gebracht (inspectiestandaard OR2).

N.B. tot 31-12-2023 blijft Zien! in ParnasSys beschikbaar.

Kindbegrip, Zien! of Zien!+

Scholen kunnen najaar 2022 overstappen op Kindbegrip van ParnasSys, maar kunnen ook kiezen voor Zien! stand alone.
En als je met meer vormingsgebieden aan de slag wilt, kun je kiezen voor Zien!+.
Want voor scholen die méer vormingsgebieden dan alleen het sociaal-emotioneel functioneren in kaart willen brengen, is er vanaf najaar 2022 de mogelijkheid om aanvullend Zien!+ te gaan gebruiken.

 

Methode ontwikkelaar

Gouwe Academie / Driestar educatief

Uitvoering

volledig digitaal

Reviews

21% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Zien! (in ParnasSys) bij Burgerschap. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,7 sterren.

Gaat erg uit van maakbaarheid.
Geschikt om sociale veiligheid / welbevinden van de kinderen te meten en er indien nodig actie op te ondernemen.
We gebruiken alleen de leerkracht vragenlijst. Goed hulpmiddel om de sociaal-emotionele behoeften in kaart te brengen. Kost wel heel veel tijd.
Prima methode voor het welbevinden
Zien! Wij gebruiken dit middel vooral voor de leerlingvragenlijsten. We vullen niet voor elke leerling een leerkrachtscore in.

Meer leermiddelen

Leefstijl

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 5% van de scholen

Zie eens

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

2
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Kinderen en… hun sociale talenten

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

3,5
Uitvoering: alleen papier
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 23% van de scholen
Meer Burgerschap leermiddelen