Vakgroep

Engels

Revisie

over 3 jaar (2027)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

6% van de aangesloten scholen

Join in

Join in brengt de klas in beweging en laat kinderen actief de Engelse taal verkennen. En toepassen, want meteen vanaf het begin spreken ze Engels met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt: communicatie.

Actief Engels leren voor het dagelijks leven

De actieve werkvorm van Join in brengt kinderen in beweging. Ze spreken veel en vaak Engels met elkaar. Dit maakt de les niet alleen leuk, maar ook heel effectief. Join in staat voor communicatie. Engels is de voertaal in je klas en de onderwerpen komen uit het dagelijks leven. De kinderen leren Engels toe te passen tijdens activiteiten en eindopdrachten. Zo zien ze de functie van de taal en blijven ze gemotiveerd.
Met Content Language Integrated Learning (CLIL) geef je een ander vak in het Engels. Zo is er meer lestijd voor Engels, terwijl de inhoud van het andere vak centraal staat. Join in heeft kant-en-klare CLIL-lessen.

Kerndoelen en referentieniveaus

Join in voldoet aan de actuele kerndoelen en het referentieniveau A1 dat voor Engels in het basisonderwijs is vastgesteld. Join in biedt echter alle mogelijkheden om uit te komen op minimaal A2-niveau, voor de domeinen spreken en luisteren, aan het eind van groep 8. Zo bereid je de kinderen nog beter voor op het voortgezet onderwijs.

Van input naar output

In Join in verschuift het zwaartepunt geleidelijk van receptief (vooral luisteren en reageren) naar productief (spreken en luisteren). Dit gebeurt in de opbouw van de hele methode en is ook duidelijk te zien in elke ‘unit’ (lesblok) in Join in.

Leren door luisteren en doen

Join in maakt veel gebruik van Total Physical Response (TPR). Deze techniek gaat ervan uit dat je een tweede taal het best leert zoals je ook je moedertaal hebt geleerd: TPR komt in elke Join in-les aan bod.

Aansluiting op VO

Join in zet hoger in dan alleen het behalen van de kerndoelen. De methode geeft je alle mogelijkheden om uit te komen op minimaal A2-niveau voor spreek en luistervaardigheid aan het eind van groep 8. Daarnaast zijn de kinderen eraan gewend dat de leerkracht Engels als voertaal hanteert en hebben ze het zelfvertrouwen om Engels te spreken. Met Join in geef je kinderen een vliegende start in het voortgezet onderwijs!

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

My name is Tom

Engels

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 6 jaar (2030)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 30% van de scholen

Stepping Up

Engels

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 15% van de scholen

Stepping Stones Junior

Engels

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 8% van de scholen
Meer Engels leermiddelen