Vakgroep

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

niet meer leverbaar

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

24% van de aangesloten scholen

Kinderen en… hun sociale talenten

De leraar verkent tijdens de basisles een onderwerp dat valt onder een van de 8 gedragscategorieën die ten grondslag liggen aan de methode. In elke les staan concrete suggesties om twee weken lang vervolglessen te geven die aansluiten op de basisles. De leraar kijkt samen met de kinderen hoe ze de lesdoelen kunnen toepassen in de les, in andere schoolsituaties en daarbuiten. Het is effectief om later regelmatig terug te grijpen op het behandelde onderwerp en de bedachte oplossingen.

De lessen van Kinderen en… hun sociale talenten zijn zo opgebouwd dat u er als leraar zonder veel voorbereiding steeds twee weken mee aan de slag kunt:

  • De leraar schetst eerst een herkenbare situatie met een probleem of vraagstelling.
  • De leerlingen analyseren het probleem of de vraag en verzinnen zelf oplossingen of antwoorden. De leraar stimuleert ze hierin.
  • De leraar kijkt met de leerlingen terug op de les. Samen bekijken ze wat ze hebben gedaan en geleerd. Het is leerzaam leerlingen te vragen vergelijkbare situaties te bedenken waarin het behandelde probleem of de vraag zich kan voordoen en de bedachte oplossingen ook kunnen werken.

Bij de lessen staan suggesties voor differentiatie voor specifieke situaties.

Ouderbrieven

Als u met de leerlingen aan de slag gaat met sociale competentie, is het verstandig de ouders hierbij te betrekken. De methode biedt allerlei materiaal hiervoor.

Meedoen en meebepalen

Sociale competentie is het vermogen om adequaat te kunnen handelen in sociale situaties. Belangrijk is hoe je met jezelf en met elkaar omgaat; het gaat om meedoen en meebepalen. Niet alleen over je voegen naar de anderen: de groep, de maatschappij. Sociale competentie is ook invloed uitoefenen op je omgeving. Het gaat daarbij om het evenwicht.
De verwachtingen die je aan sociaal competent gedrag mag stellen, zijn voor elke leeftijd anders. Een kleuter lost een ruzie bijvoorbeeld anders op dan een leerling uit de bovenbouw.

Kennis, vaardigheden en houding

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt mijn zijn eigen belangen als met die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.

  • Kennis heeft te maken met weten en kennen
  • Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen
  • Houding heeft te maken met willen en durven

 

 

Methode ontwikkelaar

Kwintessens

Uitvoering

alleen papier

Reviews

24% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Kinderen en… hun sociale talenten bij Burgerschap. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,4 sterren.

Vanuit positief kind- en mensbeeld i.p.v. realistisch. Vervangen door eigen schoolregels met handleiding/bronnenboek.
De methode biedt thema's en onderwerpen op dit gebied aan die gemakkelijk door de leerkracht aan te bieden zijn in de klas
Weinig link van de theorie naar praktijk. Moet er altijd je eigen les van maken om echt te kunnen werken aan het doel. Geen fijne methode.
Activiteiten zijn prima, rooster technisch wat lastiger
Niet heel tevreden over, maar kunnen momenteel niks beters vinden wat past binnen onze identiteit.

Meer leermiddelen

Zie eens

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

2
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Ik ben uniek

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

3
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

International Primary Curriculum (IPC)

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

4,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen
Meer Burgerschap leermiddelen