Vakgroep

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

5% van de aangesloten scholen

Leefstijl

Met behulp van Leefstijl stimuleer je kinderen en jongeren zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Leefstijl PO geeft een goede basis aan een gezond en veilig schoolklimaat.

Sociale en emotionele competenties

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Leefstijl is:

  • Vakoverstijgend
  • Bevordert een gezond en veilig schoolklimaat
  • Structureel en preventief
  • Aandacht voor verschillen.

Structureel en preventief

Met Leefstijl werk je structureel en preventief aan een gezond en veilig schoolklimaat. Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. De methode wil het sociale gedrag en de sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis bevorderen, om hen uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren.

Training

Om het Leefstijl-programma je eigen te maken is een Leefstijltraining noodzakelijk. Die volg je samen met je team op je eigen school, of je komt naar één van onze trainingsdagen die in een conferentiecentrum gehouden worden. Je kunt de training ook in hybride vorm volgen. Deze training is deels online en deels fysiek. Je volgt de online training vanuit huis of vanuit school, naast de fysieke training.

Digitaal materiaal

Voor het PO bieden we docentenhandleidingen en werkboeken per groep inclusief digitaal materiaal. De Jikke handpop en de voorleesboeken PO zijn daarnaast ook aan te schaffen.

Ouderbetrokkenheid

Om ouders zo veel mogelijk bij de lessen te betrekken, krijgen de kinderen na afloop van ieder thema het werkblad dat daar bij hoort mee naar huis. Het boek bevat informatie voor de opvoeders en leuke opdrachten die zij eventueel met hun kind kunnen maken.

Methode ontwikkelaar

Boom beroepsonderwijs B.V.

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

5% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Leefstijl bij Burgerschap. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 3,9 sterren.

Wij werken nu met de zichtzending en zijn daar erg tevreden over. We willen met ingang van het nieuwe schooljaar starten met deze methode.

Meer leermiddelen

Zie eens

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

0
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Kanjertraining

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 10% van de scholen

Zien! (in ParnasSys)

Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale Vaardigheden (SoVA)

3,5
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 23% van de scholen
Meer Burgerschap leermiddelen