Vakgroep

Natuur- en techniek

Revisie

over 2 jaar (2026)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

NatuNiek

NatuNiek is niet alleen de eerste methode waarin techniek evenveel aandacht krijgt als natuur. NatuNiek is uniek door het uitgangspunt: doen!

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan met NatuNiek zelf actief op onderzoek uit. Ze kijken, doen, voelen… en staan stil bij al die dingen die soms zo vanzelfsprekend lijken. Want hoe werkt de versnelling van je fiets eigenlijk en wat gebeurt er in je lichaam als je hebt gegeten? NatuNiek prikkelt en activeert; de methode daagt uw leerlingen uit om op onderzoek te gaan in hun eigen, directe omgeving.

De leerlijn vaardigheden

De leerlijn vaardigheden NatuNiek leert kinderen natuurlijke verschijnselen onderzoeken, techniekwerkstukken maken én presenteren. De vaardigheid onderzoeken bij de natuurthema’s bestaat uit waarnemen en vragen stellen, het uitvoeren van een echt onderzoekje en vervolgens analyseren en een conclusie trekken. Bij de techniekthema’s ontwerpen en maken de leerlingen zelf een werkstuk. Bij dit proces speelt een doordachte, probleemoplossende aanpak een grote rol. Niet alleen het eindproduct of het resultaat telt, maar juist ook de ontdekkende weg ernaar toe. De vaardigheid presenteren sluit hier goed op aan. Zo kunnen de leerlingen hun werkstukken aan elkaar laten zien en uitleggen hoe ze tot het ontwerp en de oplossingen zijn gekomen.

Doorgaande lijn

NatuNiek kent een doorgaande lijn van groep 3 t/m 8. De methode is concentrisch opgebouwd rond vier natuur- en vier techniekthema’s. Per leerjaar biedt NatuNiek de leerlingen twee natuur- en twee techniekthema’s aan. Na twee jaar herhaalt de methode de thema’s en diept ze verder uit. In groep 3, 5 en 7 en in groep 4, 6 en 8 werken de leerlingen dus aan dezelfde thema’s. Op deze manier komt ieder thema drie keer aan bod.

Passende ict

Software is een geïntegreerd onderdeel van NatuNiek. De methode heeft een handige cd-rom en een actieve methodesite. Op de cd-rom staan verhelderende animaties bij de begrippen en (bewegende) beelden, de teksten uit het leerlingenboek, de daarbij horende opdrachten en oefentoetsen. Alle kinderen kunnen met de cd-rom werken, want door de gesproken teksten missen leerlingen met leesproblemen niets. Op de cd-rom staan tevens video-opnamen van een jongen (of meisje) die de verschillende proeven uitvoert. Als u een keer geen tijd heeft om de proef zelf uit te voeren, kunt u de leerlingen in elk geval naar de video laten kijken. Alle video’s worden ook op een aparte DVD geleverd. De website van NatuNiek (www.natuniek.nl) biedt veel aanvullende informatie. Op de methodesite staan onder andere internetopdrachten, achtergrondinformatie voor ouders en extra ondersteuning voor de leerkracht.

Geschikt voor combinatiegroepen

Zelfstandig werken speelt een belangrijke rol binnen NatuNiek. De lesmaterialen en de lesopbouw zijn er perfect op afgestemd. Dankzij de heldere opbouw en verwijzingen, de opdrachten, het antwoordenboek, de kwismeester én de cd-rom kunnen de leerlingen zelf aan de slag. Door dit accent op zelfstandig werken is NatuNiek uitermate geschikt voor combinatiegroepen. Na een leerkrachtgebonden les volgt een les zelfstandig werken. Bovendien begint en eindigt elke leerkrachtgebonden les met een moment van zelfstandig werken. In een combinatiegroep heeft u dan tijd voor instructie aan de andere groep.

Meer afwisseling en differentiatie

Natuurlijk kunt u ook op NatuNiek rekenen voor verschillende werkvormen en differentiatiemogelijkheden. NatuNiek biedt kijklessen, zelfstandig werklessen, projectlessen en toetslessen. Deze afwisseling houdt de leerlingen bij de les en geeft u de ruimte om, waar nodig, hulp te bieden.NatuNiek biedt u ook volop mogelijkheden om in te spelen op de niveauverschillen (in aanleg, interesse, taalbeheersing of ICT-vaardigheden) binnen uw groep. Zo zijn er aanvullende opdrachten en extra verrijkingsopdrachten voor snelle leerlingen en speciale werkbladen met lastige begrippen voor kinderen die meer moeite hebben met de leerstof. Bovendien biedt de cd-rom nog een uitgebreide uitleg van de behandelde begrippen en allerlei aanvullende oefeningen.

 

Methode ontwikkelaar

ThiemeMeulenhoff

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Leefwereld

Natuur- en techniek

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 4% van de scholen

Natuurzaken (Zaken van Zwijsen)

Natuur- en techniek

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 2 jaar (2026)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen

Argus Clou Natuur en Techniek

Natuur- en techniek

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen
Meer Natuur- en techniek leermiddelen