Vakgroep

Rekenen

Revisie

over 3 jaar (2027)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

18% van de aangesloten scholen

Pluspunt

Kies jij voor Pluspunt, dan kies je bewust voor de allerbeste rekendidactiek: uitdagend en preventief. Wil jij een programma met ruimte, wil je maximale controle over het rekenonderwijs en wil je de kinderen uitdagen met boeiende rekenprojecten? Dan is Pluspunt dé methode voor jou. Pluspunt is in te zetten in twee varianten: ‘basis papier’ en ‘basis digitaal’.

Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend
Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Programma met ruimte
Het programma van Pluspunt is met 30 weken en 1 doel per les efficiënt en compact. Daarnaast zijn er 2 optionele instapweken en 5 parkeerweken waarmee je het hele jaar kunt invullen en het leerprogramma nog meer op maat kunt maken. Pluspunt geeft je dus alle ruimte om de kinderen naar eigen inzicht extra instructie, oefening of uitdaging te geven.

Uitdagende rekenprojecten
Uniek voor Pluspunt is het Rekenlab, ideaal voor een parkeerweek. In het Rekenlab werken de kinderen aan realistische reken-wiskundige uitdagingen, waarbij ze gebruikmaken van 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren.

Leerlijnen
De leerlijnen in Pluspunt zijn volledig doorontwikkeld naar aanleiding van gebruikerservaringen van vorige edities en de nieuwste didactische inzichten. Bovendien zijn de leerlijnen getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Automatiseren met de rekenmuur
Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. Pas als je het ‘automatiseren’ beheerst mag je op ’tempo’ oefenen.
Met Pluspunt werken de kinderen de eerste 2 weken van elk blok 4 keer per week in de ‘conditietraining’. Dit is de omkeerkant van het leerwerkboek. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Dit gebeurt volgens de begrippen Power en Speed. De basisvaardigheden voor Speed zijn verdeeld over de zogenoemde rekendrempels. Voor Pluspunt is een eigen versie van deze rekendrempels en bouwstenen gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen in de Pluspunt Rekenmuur.

Monitoring en toetsing
Pluspunt heeft diverse middelen om de rekenvaardigheden van elk kind volledig te kunnen beoordelen:

  • Observatiegegevens
  • Bloktoets
  • Peilingsles
  • Tempotoets
  • halfjaarlijkse toets (supertoets)

 

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

18% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Pluspunt bij Rekenen. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 4,0 sterren.

Pluspunt-versie 4 Groepen 3 t/m 6: papieren versie Groepen 7 en 8: digitale versie Het aantal doelen per les is goed te behappen, een hele verbetering t.o.v. Pluspunt-versie 3. Mooi dat er in de digitale versie naast de (verplichte en dagelijkse) basisstof ruimte is voor differentiatie op leerlingniveau.

Meer leermiddelen

Nieuwsrekenen

Rekenen

4
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen

Reken zeker

Rekenen

3,5
Uitvoering: alleen papier
Revisie: niet meer leverbaar
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen

Alles telt Q

Rekenen

0
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 0% van de scholen
Meer Rekenen leermiddelen