Vakgroep

Rekenen

Revisie

niet meer leverbaar

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

2% van de aangesloten scholen

Reken zeker

‘Reken zeker’ is een rekenmethode voor groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Reken Zeker combineert het beste uit de twee werelden van traditioneel rekenen en realistisch rekenen.

Centraal daarbij staan de voor elke som werkende rekenregels voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In de praktijk blijkt dat álle leerlingen van het regulier basisonderwijs zonder veel moeite kunnen leren rekenen met deze standaard rekenregels. Zij leren dit m.b.v. de systematisch opgebouwde oefeningen van de methode.
De standaard rekenregels leiden altijd tot de goede oplossing. Al doende gaat de leerling begrijpen waarom die rekenregels altijd tot het goede antwoord leiden. Daardoor krijgt de leerling een goed inzicht in ons decimale getallenstelsel en ontwikkelt het een groot zelfvertrouwen.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan realistische opgaven en wordt er intensief geoefend met alle typen vragen van de Cito-toets. Doordat de leerling een goed inzicht heeft ontwikkeld in het rekenen met hele getallen, komma-getallen en breuken,  ziet het bijvoorbeeld heel snel hoe je een som ‘handiger’ kunt uitrekenen. Dit heeft grote voordelen bij de ‘handig rekenen’-vragen uit de Cito-toets.
Ook weet de leerling dat hij élke som kan uitrekenen met de standaardrekenmethodes. Dat geeft veel zelfvertrouwen en het maakt de Cito vragen eenvoudig.
De standaard rekenregels worden in het vervolgonderwijs ook gebruikt bij het rekenen met letters. Het is daarom erg belangrijk dat kinderen deze regels goed begrijpen en kunnen toepassen.

Eén van de voordelen van Reken zeker is de systematische aanpak in kleine stapjes. Die systematische aanpak heeft duidelijk effect op
de leerlingen. Door de herhaling krijgen de kinderen succeservaringen. Het is de leerlingen duidelijk wat er gevraagd wordt, en ze weten hoe ze het moeten oplossen. Wat voor kinderen ook leuk is, zijn de speltips in de handleiding aan het eind van de les: als er heel intensief gerekend is, is het heerlijk als ze daarna een rekenspel kunnen doen.

Het gebruiksmateriaal bij Reken zeker (zoals handleidingen, leerboeken) is vanaf schooljaar 2021-2022 beperkt leverbaar. Vanaf het schooljaar erna, vanaf 2022-2023, is dit niet meer leverbaar. Het verbruiksmateriaal (zoals werkboeken van leerlingen) is vanaf schooljaar 2023-2024 beperkt leverbaar. Vanaf het schooljaar erna, vanaf 2024-2025, is dit niet meer leverbaar. Dat geldt ook voor het digitale materiaal voor de leerkracht. 

 

Methode ontwikkelaar

Noordhoff uitgevers bv

Uitvoering

alleen papier

Meer leermiddelen

Pluspunt

Rekenen

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 18% van de scholen

Alles telt Q

Rekenen

0
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 0% van de scholen

Rekentijger

Rekenen

4
Uitvoering: alleen papier
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 20% van de scholen
Meer Rekenen leermiddelen