Vakgroep

Spelling, Taal

Revisie

over 4 jaar (2028)

Groep

3 t/m 8

Waardering

Gebruik

9% van de aangesloten scholen

Spelling op maat

Met Spelling op maat leren kinderen doelgericht en systematisch steeds beter spellen. In combinatie met Taal op maat biedt de methode een complete leerlijn die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert.

Kinderen leren doelgericht en systematisch steeds beter spellen
In Spelling op maat staan klanken centraal, aangevuld met spellingregels. Leerlingen verbeteren hun spellingprestaties systematisch en doelgericht volgens de principes van opbrengstgericht werken.
Spelling op maat bevat duidelijke leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke leerlingen. Er is verlengde instructie mogelijk, elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of niveauverschil en zijn er herhalingslessen opgenomen.

  • IJzersterke structuur met voldoende herhaling
  • Succesvolle didactiek van klank naar teken
  • Veel ruimte voor zelfstandig werken

De opbouw van Spelling op maat is in ieder leerjaar gelijk:

  • 8 blokken van 4 weken
  • Per week 4 lessen
  • Per blok 3 basisweken en 1 week controle en herhaling
  • Dagelijkse afwisseling van leerkrachtgestuurde lessen en zelfstandig-werkenlessen: Spelling op maat is daarom ideaal voor combinatiegroepen.

Methode ontwikkelaar

Noordhoff uitgevers bv

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Taalactief 4 (chr. versie)

Spelling, Taal

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: in 2024
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 51% van de scholen

Taal actief 4 (alg. versie)

Spelling, Taal

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: onbekend
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 26% van de scholen

Pit Taal en Spelling

Spelling, Taal

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen
Meer Spelling leermiddelen