Vakgroep

Spelling, Taal

Revisie

over 8 jaar (2032)

Groep

4 t/m 7

Waardering

Gebruik

7% van de aangesloten scholen

Taal actief 5 voor de chr. school

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van de nieuwe Taal actief 5 voor de chr. school. Wie goed kan schrijven, spreken, luisteren en lezen, is beter in staat om te leren en te groeien.

‘Taal actief 5 voor de christelijke school’ is de christelijke versie van de lesmethode ‘Taal actief 5’ van Malmberg, een methode die kinderen stimuleert om actief met taal en spelling aan de slag te gaan. Uitgever Groen educatief heeft – samen met een team van reviseurs bestaande uit leerkrachten van christelijke basisscholen en adviseurs van Driestar educatief en KOC – een methode ontwikkeld die voldoet aan de uitgangspunten van de christelijke school. De SLRO is vanaf het begin betrokken geweest en heeft een bijdrage geleverd aan uitgangspunten en inhoud. In ‘Taal actief 5 voor christelijke school’ is niet alleen het papieren lesmateriaal, maar ook het digitale lesmateriaal aangepast. Ook komen er in deze versie geen handelingen voor die als niet passend bij de christelijke levenstandaard worden beschouwd.

Taal actief 5 voor de chr. school maakt kinderen bewust van de kracht van taal en de logische samenhang tussen de taaldomeinen. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal:

  • communicatie centraal
  • altijd structuur en houvast
  • actieve groei in taal en spelling

Taal actief 5 voor de chr. school is dé taal- en spellingmethode voor de christelijke school.

Nadruk op communicatie en groei
Taal actief 5 voor de chr. school is volledig vernieuwd. Daarbij is dankbaar gebruikgemaakt van de nieuwste inzichten van veel experts, wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van duizenden leerkrachten. Daardoor ligt er nu een methode die vernieuwt en tegelijkertijd behoudt waar Taal actief al jaren bekend om staat: structuur, grip en een solide wetenschappelijke basis. De belangrijkste vernieuwing in Taal actief 5 voor de chr. school is de nadruk op communicatie en groei.

De materialen

Taal actief 5 voor de chr. school combineert papieren en digitale leermiddelen voor optimaal taalonderwijs. De kinderen verwerken de meetbare doelen van de domeinen woordenschat, taal verkennen en spelling op papier, in het (leer)werkboek. Voor de domeinen communicatie en groei werken de kinderen in het taalgroeiboek. In het opzoekboekje taal en spelling staat de belangrijkste leerstof voor de kinderen nog eens kort samengevat. De digibordsoftware en de handleiding ondersteunen je bij het lesgeven. De handleiding vind je digitaal als bladerboek. Gebruik je liever een handleiding op papier? Dan kun je die, net als de antwoordenboeken, apart bestellen.

Altijd wetenschappelijk onderbouwd

De leerlijnen van Taal actief 5 voor de chr. school zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en zijn ontwikkeld in samenwerking met taalwetenschappers en taaldeskundigen. Alle leerlijnen sluiten aan bij de landelijke richtlijnen en toetsen, en bij het Referentiekader taal.

Digitale geletterdheid

In Taal actief 5 voor de chr. school besteden we ook aandacht aan digitale geletterdheid waar het de ontwikkeling van taal raakt en waar het relevant is voor de kinderen. Voor hen is digitale geletterdheid een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Daarom is het, op een gepaste wijze, ook een integraal onderdeel van Taal actief 5 voor de chr. school over alle domeinen heen.

Burgerschap

Juist doordat communicatie centraal staat, wordt continu gewerkt aan het bijbrengen van respect en aan het ontwikkelen van competenties om deel te nemen aan de samenleving. Hoe spreek je een onbekende aan? Hoe geef je een compliment? Hoe ontvang je feedback? Hoe kun je iemand op een inhoudelijke en respectvolle manier overtuigen? Zo helpt Taal actief 5 voor de chr. school kinderen ook te groeien in burgerschapsvaardigheden.

 

Methode ontwikkelaar

Groen educatief

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Taal actief 5 (alg. versie)

Spelling, Taal

0
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 7 jaar (2031)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 0% van de scholen

Taaljacht

Spelling, Taal

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 6 jaar (2030)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Pit Taal en Spelling

Spelling, Taal

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen
Meer Spelling leermiddelen