Vakgroep

Spelling, Taal

Revisie

in 2024

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

51% van de aangesloten scholen

Taalactief 4 (chr. versie)

Taal actief (versie voor christelijke scholen) staat voor kwaliteit. Taal actief helpt om het optimale uit kinderen te halen. Goed resultaat is belangrijk. De beste taalexperts en bekende kinderboekenschrijvers werkten aan deze editie mee. Daarnaast zijn tientallen testscholen betrokken geweest bij de ontwikkeling van ‘Taal actief’, waardoor de methode optimaal aansluit bij de praktijk.

De materialen

De materialen voor de leerlijn taal bestaan uit basismateriaal en extra materiaal. Het basismateriaal is minimaal nodig voor de uitvoering van het programma. Met de extra materialen komt Taal actief – versie voor de christelijke school tegemoet aan de vraag van veel scholen. Zo is er een aanvullend pakket woordenschat extra voor kinderen met een beperkte woordenschat. Voor taalbegaafde kinderen heeft Taal actief – versie voor de christelijke school een plusboek . Met de software voor het digitaal schoolbord maakt u de lessen interactiever en effectiever.

Vernieuwd in 2022

Uitgeverij Malmberg heeft in 2022 Taal actief volledig vernieuwd. De belangrijkste vernieuwing in Taal actief 5 is de nadruk op communicatie en groei. Zoals altijd besteedt Taal actief veel aandacht aan woordenschat, woord- en zinsbouw, taalgebruik en spelling. Deze kennis gebruiken de kinderen direct in de lessen door zelf te schrijven, te spreken, te luisteren en te lezen. Taal actief stimuleert kinderen om zelf actief met taal aan de slag te gaan. De SLRO is in overleg met Royal Jongbloed om, evenals bij de vorige uitgave, een christelijke versie te laten verschijnen. De SLRO zal u van de voortgang op de hoogte houden.

Lees hier de brochure van Malmberg over de vernieuwde Taal actief 5.

Methode ontwikkelaar

Groen educatief

Uitvoering

papier en digitaal

Reviews

51% van de aangesloten scholen bij de SLRO gebruikt Taalactief 4 (chr. versie) bij Spelling. Gemiddeld geven zij als waarderingscijfer 4,0 sterren.

Groep 4 en 5 in 2026 vervangen. Daaropvolgend per jaar groep 6, 7 en 8 vervangen.
Met Taalactief valt goed te werken (op onze school en in onze groepen) wat betreft woordenschat, taal verkennen, spelling enz. Voor Begrijpend Lezen werken we met de wekelijkse Nieuwsbegriplessen.
Prima niveau, soms een rommelige opbouw van het boek
Didactisch goed. Identiteit: weinig aandacht voor échte levensvragen/levensthema's zoals geboren worden, wie zijn echte vrienden?, godsdienstige opvoeding; sterven, enz. Nu is het vooral fun, leven is leuk, vakantie, enz.
Te weinig oefeningen om goed te laten beklijven

Meer leermiddelen

Taal actief 5 (alg. versie)

Spelling, Taal

0
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 7 jaar (2031)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 0% van de scholen

Spelling op maat

Spelling, Taal

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 3 t/m 8
Gebruik: 9% van de scholen

Pit Taal en Spelling

Spelling, Taal

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen
Meer Spelling leermiddelen