Vakgroep

Spelling, Taal

Revisie

over 7 jaar (2031)

Groep

4 t/m 8

Waardering

Gebruik

0% van de aangesloten scholen

Taal actief 5 (alg. versie)

Taal actief laat kinderen groeien. Dit maakt Taal actief 5 uniek.

Taal actief is volledig vernieuwd. Daarbij hebben is dankbaar gebruikgemaakt van de nieuwste inzichten van veel experts, wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van duizenden leerkrachten. Daardoor ligt er nu een methode die vernieuwt en tegelijkertijd behoudt waar Taal actief al jaren bekend om staat: structuur, grip en een solide wetenschappelijke basis.  De belangrijkste vernieuwing in Taal actief is de nadruk op communicatie en groei.

Communicatie centraal

Communicatie is overal. Wie goed kan communiceren, staat vol vertrouwen in de wereld. Daarom biedt Taal actief 5een heldere, vaste structuur met acht jaarlijks terugkerende communicatiethema’s en bijbehorende communicatiedoelen. De thema’s en doelen zijn herkenbaar voor de kinderen, wat motiverend werkt: ze bouwen steeds voort op wat ze al kennen en dagelijks ervaren. Doordat de communicatiethema’s universeel zijn, kun je ze prima in samenhang aanbieden met schoolbrede projecten of wereldoriëntatie.

Een sterke basis

Om goed te communiceren, heb je een sterke basis in taal nodig. Zoals altijd besteedt Taal actief 5 daarom veel aandacht aan woordenschat, woorden zinsbouw, taalgebruik en spelling. Deze kennis gebruiken de kinderen meteen in de lessen door zelf te schrijven, te spreken, te luisteren en te lezen.

Alle taaldomeinen in samenhang

Taal actief 5 is een drieluik voor taal, tekstbegrip en spelling. De samenhang tussen deze domeinen zorgt voor optimaal taalonderwijs. De leerlijnen woordenschat, taal verkennen en spelling zijn op elkaar afgestemd en kennen expliciete samenhang met de communicatiedomeinen schrijven, spreken, luisteren en tekstbegrip. Daardoor begrijpen kinderen waarom ze taal leren en ervaren ze dat ze het geleerde kunnen toepassen. Zo groeien ze zichtbaar in taal.

Actief aan de slag

Taal actief 5 stimuleert kinderen om zelf actief met taal aan de slag te gaan. In alle lessen zijn de kinderen alleen of in groepjes met het lesdoel bezig. En – misschien wel het belangrijkste – de kinderen reflecteren op hun eigen groei in taal. Met jouw deskundige begeleiding worden ze steeds meer eigenaar van hun eigen taalontwikkeling.

Doorlopende leerlijn

De concentrische opbouw van Taal actief 5 zorgt voor een doorlopende leerlijn, waarbij de taken op het gebied van schrijven, spreken, luisteren en tekstbegrip in elke jaargroep uitdagender worden. Daardoor leren de kinderen steeds beter communiceren.

Methode ontwikkelaar

Malmberg

Website

www.malmberg.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Pit Taal en Spelling

Spelling, Taal

3,5
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 2% van de scholen

Taaljacht

Spelling, Taal

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 6 jaar (2030)
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 1% van de scholen

Taalactief 4 (chr. versie)

Spelling, Taal

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: in 2024
Groep: 4 t/m 8
Gebruik: 49% van de scholen
Meer Spelling leermiddelen