Vakgroep

Engels

Revisie

over 5 jaar (2029)

Groep

1 t/m 8

Waardering

Gebruik

0% van de aangesloten scholen

Blink Engels

Inspireer met Engels van nu. Spreken, schrijven, lezen … een taal leer je het beste door te doen.

Blink Engels biedt een complete, doorlopende leerlijn Engels aan voor groep 1 t/m 8. Zo bereid je je leerlingen goed voor op het Engels op de middelbare school.
Alleen door te doen kom je los van de regels, de trucjes en wat goed is of fout. Met de lesmethode Blink Engels voor vmbo en onderbouw havo/vwo wakker je de nieuwsgierigheid van leerlingen aan en krijg je ze in beweging.
De lessen vol rijke bronnen trekken je leerlingen keer op keer een verrassend verhaal in, waarvan ze willen weten hoe het afloopt. Leerlingen krijgen zo de intrinsieke motivatie om Engels te leren en ervaren zelf hoe handig het is de taal te beheersen. Zo maak je Engels relevant voor je leerlingen.

Taalvaardigheden

Blink Engels biedt alle taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en de kennisonderdelen grammatica en vocabulaire geïntegreerd aan – volgens het principe van task-based learning. De aangeboden stof is altijd gerelateerd aan wat leerlingen nodig hebben bij het uitvoeren van de taaltaak, zodat zij wat ze geleerd hebben direct kunnen toepassen. Om leerlingen te helpen bij het succesvol volbrengen van de taak, krijgen ze (extra) handvatten aangeboden, zoals skills- en strategietrainingen voor lezen en luisteren en oefeningen in de adaptieve Grammar App.

Grammatica en vocabulaire

Niet de grammatica maar de taal centraal. Grammaticale structuren leer je vooral als je er veel mee geconfronteerd wordt – bijvoorbeeld via teksten, songs, tv en games. En als je ze zelf veel gebruikt. Als je begint met het leren van een taal, ben je vooral bezig met de betekenis van de taal en is er nog weinig aandacht voor de vorm. Daarom geeft Blink Engels juist veel ruimte voor de toepassing. Niet de grammatica, maar de taal zelf staat centraal. In de topics is wel expliciet aandacht voor grammatica, inclusief grammatica-oefeningen. De grammatica helpt leerlingen bij de uitvoering van de taaltaken. Zo kunnen ze wat ze geleerd hebben direct toepassen.

Methode ontwikkelaar

Blink

Website

blink.nl

Uitvoering

papier en digitaal

Meer leermiddelen

Join in

Engels

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 3 jaar (2027)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 6% van de scholen

Stepping Stones Junior

Engels

4
Uitvoering: papier en digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 8
Gebruik: 8% van de scholen

iPockets

Engels

3,5
Uitvoering: volledig digitaal
Revisie: over 4 jaar (2028)
Groep: 1 t/m 3
Gebruik: 3% van de scholen
Meer Engels leermiddelen